Service

Också en bra apparat och anordning måste ibland kontrolleras, ställas in och repareras. Då du sänder en apparat till Tamoline Finland Oy för kontroll eller service, sänd också dina kontaktuppgifter och en utredning om det eventuella felet. Du kan också lämna information om den apparat som är på väg till oss per e-post eller på den blankett för kontaktuppgifter som finns på våra webbsidor.

I alla ärenden som hänför sig till service, ny eller begagnad apparatur kan du kontakta oss direkt:

I allmänhet +358-9 7743 4837
Vesa Loijas +358-40 591 3104

huolto@tamolinefinland.fi